sanalbasin.com üyesidir

Tarihte Bugün 17 Kasım

Tarihte Bugün 17 Kasım

1558 İNGİLTERE KRALİÇESİ I.ELİZABETH TAHTA ÇIKTI

I.ELİZABETH KİMDİR?

(7 Eylül 1533 – 24 Mart 1603), İngiltere’'nin 17 Kasım 1558 tarihinden ölüm tarihine kadar olan süre içerisindeki kraliçesiydi. Ayrıca İrlanda'nın ve sembolik olarak da Fransa’nın kraliçesi olarak kabul ediliyordu. İngiltere'yi 16. yüzyıl boyunca yöneten Tudor hanedanının üyesi olan kral ve kraliçelerinin 5. ve en sonuncu çocuğuydu. Yaşamı boyunca hiç evlenmediği için Bakire Kraliçe adıyla da anılır. İngiliz kral ve kraliçeleri arasında en önemli rol oynayanlardan birisi olarak düşünülür.

1869 AKDENİZ'İ KIZILDENİZ'E BAĞLAĞAN SÜVEYŞ KANALI GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE AÇILDI

SÜVEYŞ KANALININ ÖNEMİ NEDİR?

Dünyanın en önemli su yolları arasında yer alır. Eski gemiciler ticarette çok uzun yol ve mesafe kat ettikleri için böyle bir kanal yapma gereksinimi ortaya çıkmıştır. Dünya'da kapakları olmayan en uzun kanaldır. Diğer kanallarla karşılaştırıldığında kaza oranı hemen hemen sıfırdır. Gece ve gündüz geçiş yapılabilir. Güney Avrupa ülkeleri ile Basra Körfezi ülkeleri arasındaki deniz ticaretinin canlanması, Süveyş Kanalı'nın Dünya ticaretinde ki öneminin artmasına olanak sağlayacak bir durumdur..

1922 SON OSMANLI PADİŞAHI VI.MEHMED (VAHDEDDİN), İSTANBUL'U TERK ETTİ

VI. MEHMED KİMDİR?

Sultan Abdülmecid'in 8. oğlu ve kendisinden önce tahta geçen V.Murad, II.Abdülhamid ve V.Mehmedin küçük kardeşidir. Çok küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. Sultan Abdülmecid'in ikballerinden Şayeste Hanımefendi tarafından büyütüldü. Tahta geçiş sıralamasında çok aşağılarda olduğu için gözden uzak bir yaşam sürdü. Gençlik yıllarında gizlice medrese derslerini takip etmiş, bu özelliği ile tahta çıktıktan sonra kendisine arz edilen şer'i konulara müdahale edebilecek derecede yetkinleşmiştir. Hat, musiki ve edebiyat sanatlarıyla ileri seviyede uğraşmıştır..

TÜRKİYE'DEN AYRILIŞI VE SÜRGÜN YILLARI

Kurtuluş Savaşı zafer ile neticelendikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hükûmeti 1 Kasım 1922'de hilafet ile saltanatın ayrıldığını ve saltanatın kaldırıldığını iki maddelik bir kanun ile ilan etti. Vahideddin'in adı hutbelerden kaldırıldı. 4 Kasım'da son sadrazam Ahmed Tevfik Paşa istifa etti. 5 Kasım'da Refet Paşa, Bab-ı Ali'deki bakanlıklara gönderdiği bir genelgeyle işlerine son verildiğini tebliğ etti. 17 Kasım sabahı Vahideddin, küçük oğlu Mehmed Ertuğrul ve hareminin mensuplarıyla birlikte Dolmabahçe Sarayı'ndan bir kayığa binerek Boğaziçi'nde demirlemiş olan HMS Malaya adlı İngiliz zırhlısı ile Malta'ya gitti İngilizler Vahideddin'in İngiltere'ye gelmesini kabul etmediği için padişah bir süre Malta'da kaldı. Oradan Hicaz kralı Melik Hüseyin'in daveti üzerine Mekke'ye ve oradan da İtalya'daki San Remo şehrine giderek bu şehirde ikamet etti. 20 Nisan 1923'e dek Hicaz'da kaldı. İngiltere'nin baskısı üzerine buradan ayrıldı. Bir süre İtalya'nın Cenova kentinde yaşadı. 11 Haziran 1923'te San Remo kasabasında kiralanan bir villaya taşındı. Bu dönemde başlangıç bölümünü kendi el yazısıyla yazdığı, kalan bölümlerini yakınlarına dikte ettirdiği anılarını kayda geçirmiştir. Vahideddin 16 Mayıs 1926'da San Remo'da vefat etti. Cenazesi Türkiye hükûmeti tarafından kabul edilmedi ve Şam'a getirilerek Sultan Selim Camii kabristanına defnedildi

VI. MEHMED İSTANBUL'DAN AYRILIRKEN

1924 İLK MUHALEFET PARTİSİ TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI KURULDU

TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI NEDİR?

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası İlerici Cumhuriyet Partisi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk muhalefet partisidir. Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa’nın eski silah ve dava arkadaşları olan Kazım Karabekir,Rauf (Orbay) Bey ,Ali Fuat (Cebesoy) Paşa , Refet (Bele) Paşa ve Adnan Adıvar Paşa'nın öncülüğünde, 17 Kasım 1924’te kurulmuştur. Parti tüzüğünde cumhuriyet ilkesinin, liberalizmin ve demokrasinin benimsendiği belirtilirken aynı zamanda dini inançlara da saygılı olduğu açıklanmıştır (Mustafa Kemal Paşa Nutuk'ta bu durumu "dini siyasi çıkarlara alet etmek" olarak yorumlamıştır.) Rauf Orbay'ın parti kurulmadan önce cumhuriyet ile ilgili eleştirileri ve parti kurulduktan kısa bir süre sonra bazı rejim muhaliflerinin parti etrafında toplanması ile beraber dini duyguların propaganda olarak kullanıldığı Şeyh Said İsyanının patlak vermesi sonucunda parti kapatılmıştır. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa'ya düzenlenen İzmir Suikasti olayından TCF kurucularının bir bölümü yargılanmıştır. Amasya Tamimi ile Kurtuluş Savaşı'nı başlatan beş kişilik kumandan kadrosunun Mustafa Kemal Paşa hariç tüm üyeleri, Terakkiperver Fırkanın kurucu ve liderleri arasında yer almıştır. (Kazım Karabekir ,Rauf Bey,Refet Paşa ve Ali Fuat Paşa.) Mustafa Kemal Paşa, Nutuk'ta Terakkiperver Fırka kurucularını cumhuriyet düşmanlığı, saltanatçılık, halifecilik, İngiliz yandaşlığı, isyan kışkırtıcılığı ve vatan hainliği ile suçlar.

1972 TÜRKİYE'NİN İLK KADIN PARTİSİ OLAN TÜRKİYE ULUSAL KADINLAR PARTİSİ KURULDU

TÜRKİYE ULUSAL KADINLAR PARTİSİ NEDİR?

17 Kasım 1972'de 16 kişi tarafından kurulmuştur. Ülkedeki ilk kadın partisi olma niteliği taşıyan partinin kuruluş amacı, meclisteki erkek egemenliğini azaltmak ve kadın haklarını yürürlüğe koyabilmekti.Kurucuları arasında Dünya Egemen, Dinaydın Ayverdi, Güher Ayverdi (Yıldırım) gibi isimler yer almıştır.Melike Bayburt partinin ilk genel başkanı olurken] daha sonraları bu görevi Mübeccel Göktuna yürüttü. Parti 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında, askerî mahkemenin kararı doğrultusunda 16 Ekim 1981 tarihinde kapatıldı.

1977 CAHİT KARAKAŞ, TBMM'nin 13. BAŞKANI OLDU. GÖREVİ 12 EYLÜL 1980'de SONA ERDİ

CAHİT KARAKAŞ KİMDİR?

1952 yılında İstanbul Teknik Üniversites İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Berlin Teknik Üniversitesi'nde su inşaatı ve su ekonomisi kürsüsünden 1961 yılında doktorasını aldı. Yurda dönünce Bayındırlık Bakanlığının çeşitli alanlarında çalıştı. 1965 yılında Adalet Partisi'nden Zonguldak milletvekili seçildi. 1969 yılında tekrar Adalet Partisi'nden milletvekili seçildi. 1973 yılında Adalet Partisinden istifa edip Cumhuriyet Halk Partisine geçti. 1. Nihat Erim kabinesinde Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıklarında bulundu. 17 Kasım 1977'de Millet Meclisi başkanlığına seçildi ve bu görevi 12 Eylül 1980'e kadar sürdü. Cahit Karakaş 1983 seçimleri ile Halkçı Partiden Zonguldak milletvekili seçilerek parlamentoya yeniden girdi. Daha sonra Demokrat Sol Partii'ye geçti. 1987 seçimlerine kadar Zonguldak milletvekilliğini sürdürdü. Õzellikle uluslararası parlamento kuruluşlarında görev alan Karakaş'ın çeşitli meslekî eserleri vardır.

1995 OSMAN HAMDİ BEY'İN "YEŞİL TÜRBE" TABLOSU, BİRLEŞİK KRALIK'TA 37 MİLYAR LİRAYA SATILDI

OSMAN HAMDİ BEY KİMDİR?

Osman Hamdi Bey (30 Aralık 1842, İstanbul- 24 Şubat 1910, İstanbul) Osmanlı arkeolog, müzeci, ressam ve Kadıköy'ün ilk belediye başkanı. Sakız Adasından ufak yaşta evlatlık olarak gelen Rum asıllı Osmanlı sadrazamlardan İbrahim Ethem Paşa’nın oğlu, İstanbul Milletvekili, belediye başkanı, müzeci, kimyager ve felsefeci Halil Ethem Bey ve nümizmat İsmail Galip Beyin ağabeyidir. İlk Türk arkeoloğu kabul edilir. Bağdat’ta ilk arkeolojik çalışmalarını yaptıktan sonra asıl gerekli yasanın çıkarılmasını sağlayarak ve tüm arkeolojik çalışmaların kontrolünü üstlenerek modern arkeoloji biliminin Osmanlı'da temellendirilmesini sağladı. En önemli arkeolojik kazısı 1887-1888'de gerçekleştirildiği Sayda Kral Mezarlığı (Lübnan) kazılardır. Bu kazılar sırasında dünyaca ünlü İskender Lahdi’ni bulmuştur. Osman Hamdi Bey İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin 29 yıl müdürlüğünü yapmış ve müzeyi dünyanın sayılı müzeleri arasına eklenmiştir. Osman Hamdi Bey'i çağdaş Türk müzeciliğinin kurucusu sayanlar, bunu Osmanlı dönemindeki ilk Türk müze yöneticisi olmasıyla ve müzeyi geliştirmesiyle gerekçelendirirler. Günümüzde varlığını Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak sürdüren Sanay-i Nefise Mekteb-i Alisi 'nin de kurucusudur. İlk Türk ressamlarından birisidir ve Türk resminde figürlü kompozisyon kullanan ilk ressam olarak tarihe geçmiştir.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 01:46

Kürşat Emiroğlu

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER