sanalbasin.com üyesidir

2020 Yılı Bekçi Alım Tarihleri ve Şartları Açıklandı

2020 yılı bekçi alımlarında aranan şartlar ve adayların neye dikkat etmeleri konusunda açıklama yapıldı.

2020 Yılı Bekçi Alım Tarihleri ve Şartları Açıklandı

KPSS TERCİHLERİ İLE BEKÇİ ALIMI TARİHİ VE ŞARTLARI

Geçtiğimiz ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda 2020 yılında iki merkezi yerleştirme yapılacağı, yapılacak merkezi yerleştirmeler ile kamuya en az lise mezunu adaylar arasından memur ataması yapılacağına yer verildi.

MÜLAKATSIZ

KPSS tercihleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına en az lise mezunu adaylar arasından memur ataması olacak. Farklı kurumlar bünyesine, farklı kadrolarda çalıştırmak üzere yapılacak kamu personeli alımında adaylar KPSS puan sıralamasına göre atanacak. Tercihlerini yapacak adaylar, ataması yapıldıktan sonra başka bir seçim aşamasına tabi tutulmayacak.

2019 yılında yapılan KPSS tercihleri ile memur atamasında bekçi kadrosuna da yer verilmiş ve il özel idaresi bünyesine bekçi alımı yapılmıştı. 2020 yılında yapılacak KPSS tercihlerinde de kamuya bekçi alımı yapılması bekleniyor. Ancak alım sayısının 10 'u geçmemesi bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kamuya yapılacak bekçi alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:

- Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

- 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu’nun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.)

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

- Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

- Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak.

TARİHLERİ

KPSS tercih tarihleri Bakanlık tarafından açıklanmıştı. KPSS tercih tarihleri şu şekilde:

KPSS 2020/1 tercihleri: 14-21 Temmuz.

KPSS 2020/2 tercihleri: 17-24 Aralık.
 

fearbet.org

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 19:15

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER